Wspieramy skuteczny rozwój firmy poprzez profesjonalną obsługę księgową.

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Gwarantujemy poufność, najlepsze praktyki księgowe oraz przyjazną atmosferę pracy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na efektywna analizę przedsiębiorstwa i zapewnia wysokie bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

 
 
Płaca minimalna 2020
Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości, odpowiednio:
 • 2.600,00 zł brutto - w przypadku wynagrodzenia miesięcznego,
 • 17,00 zł brutto - w przypadku stawki godzinowej.
Jednocześnie przypominamy, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, kwoty odpraw pieniężnych i odszkodowań, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, kwota wolna od potrąceń oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających tzw. "mały ZUS".

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do 
KONTAKTU z Biurem.

Biała lista podatników VAT - raz jeszcze
W związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami w sprawie uruchomionej 1 września 2019 roku tzw. białej listy podatników VAT, raz jeszcze przypominamy najistotniejsze kwestie z nią związane:
 • https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ - pod tym adresem znajduje się wykaz podatników VAT wraz z numerami rachunków bankowych,
 • sprawdzać należy kontrahentów, którym zamierzmy przelać kwotę wyższą lub równą 15.000 zł,
 • do końca 2019 roku nie obowiązują żadne kary za zapłatę na rachunek inny niż wskazany w wykazie (mimo to zalecamy sprawdzanie już teraz czy rachunek bankowy kontrahenta, na który dotychczas regulowaliśmy należności znajduje się na liście),
 • od 1 stycznia 2020 roku nie będzie można zaliczyć do kosztów faktury na kwotę wyższą lub równą 15.000 zł, jeżeli zapłata nastąpi na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy wrzesień 2019
 Przypominamy terminy płatności podatkowych we wrześniu 2019 roku:
 • 10.09.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 16.09.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.09.2019 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.09.2019 r. - termin zapłaty podatku VAT.

 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.


OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.