Wspieramy skuteczny rozwój firmy poprzez profesjonalną obsługę księgową.

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Gwarantujemy poufność, najlepsze praktyki księgowe oraz przyjazną atmosferę pracy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na efektywna analizę przedsiębiorstwa i zapewnia wysokie bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

 
 
Ważne terminy sierpień 2017
Przypominamy terminy płatności podatkowych w sierpniu 2017 roku:
 • 10.08.2017 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 16.08.2017 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 21.08.2017 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.08.2017 r. - termin zapłaty podatku VAT.
Wykreślenie z rejestru VAT
Przypominamy, że od tego roku naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu z rejestru VAT, bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:
 • podatnik nie istnieje,
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania administracji skarbowej,
 • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • podatnik nie złożył deklaracji vatowskich za kolejne 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
 • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług,
 • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności , które nie zostały wykonane, 
 • prowadząc działalność gospodarczą podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział w pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku dla odniesienia korzyści majątkowej.
Faktura wystawiona przez firmę wykreśloną z rejestru nie daje nam prawa do odliczenia podatku VAT. Możesz sprawdzić czy Twój kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT za pośrednictwem naszej strony.

Zapraszamy do działu
INFORMACJE.
 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.