Wspieramy skuteczny rozwój firmy poprzez profesjonalną obsługę księgową.

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Gwarantujemy poufność, najlepsze praktyki księgowe oraz przyjazną atmosferę pracy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na efektywna analizę przedsiębiorstwa i zapewnia wysokie bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

 
 
Pomyłka w kasie fisklanej
Często pytacie Państwo co zrobić w przypadku popełnienia błędu przy rejestrowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej? 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w przypadku wystąpienia tzw.  oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności pomyłki,
  • do ewidencji dołącza oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła pomyłka.
Po dokonaniu tych czynności należy ponownie zaewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej w prawidłowej wysokości.
 
Wzór ewidencji pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.


Ważne terminy maj 2018
  Przypominamy terminy płatności podatkowych w maju 2018 roku:
  • 10.05.2018 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  •  
  • 15.05.2018 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
  •  
  • 21.05.2018 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
  •  
  • 25.05.2018 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Sprawozdanie finansowe 2017
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, informujemy, że firmy prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz inne osoby prawne zobowiązane do składania sprawozdań finansowych) będą zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby to zrobić, co najmniej jeden członek zarządu musi utworzyć konto na portalu
eKRS oraz dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP

Ponieważ wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wiąże się z dodatkowymi kosztami, rekomendujemy utworzenie profilu zaufanego ePUAP.

Jeżeli członek zarządu posiada konto osobiste w banku: PKO BP, Inteligo, BZ WBK, Pekao, mBank, ING, Envelo lub Millenium może utworzyć profil zaufany bez ruszania się sprzed komputera poprzez logowanie do bankowości elektronicznej.

W przeciwnym wypadku należy utworzyć konto na stronie
pz.gov.pl, a następnie udać się z ważnym dowodem osobistym do wybranego punktu potwierdzającego (np. Urzędu Skarbowego, Inspektoratu ZUS lub Starostwa Powiatowego) w celu potwierdzenia tożsamości.

Zachęcamy do
KONTAKTU z Biurem w celu wyjaśnienia wszelkich pytań lub wątpliwości.

 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.