Wspieramy skuteczny rozwój firmy poprzez profesjonalną obsługę księgową.

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Gwarantujemy poufność, najlepsze praktyki księgowe oraz przyjazną atmosferę pracy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na efektywna analizę przedsiębiorstwa i zapewnia wysokie bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

 
 
Kwota wolna od PIT w 2018 roku
Informujemy, że w 2018 roku zmianie ulegną progi dotyczące kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W zależności od osiągniętego w roku podatkowym dochodu kwota wolna wyniesie:
 • do 8.000 zł - nie zapłacimy podatku,
 • między 8.000 zł a 13.000 zł - kwota wolna będzie maleć proporcjonalnie z 8.000 zł do 3.091 zł (stawka podatku 18%),
 • między 13.000 zł a 85.528 zł - kwota wolna wyniesie 3.091 zł (stawka 18%),
 • między 85.528 zł a 127.000 zł - kwota wolna będzie maleć proporcjonalnie z 3.091 zł do 0 zł (stawka 32%),
 • powyżej 127.000 zł - kwota wolna wyniesie 0 zł (stawka 32%).
Przypominamy, że formę opodatkowania w 2018 roku (np. na podatek liniowy 19% lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) możemy zmienić tylko do 20 stycznia 2018 roku.

Zachęcamy do KONTAKTU z Biurem w celu znalezienia najbardziej optymalnego rozwiązania dla prowadzonej przez Państwa działalności.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
W związku z coraz częściej pojawiającymi się w tej kwestii pytaniami, postanowiliśmy zebrać dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Obywateli tzw. państw trzecich, czyli państw spoza Unii Europejskiej, możemy zatrudnić w następujących trybach:
 • Procedura uproszczona - dotyczy obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez pozwolenia. W tym wypadku wystarczy złożenie przez pracodawcę Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Urzędzie Pracy lub przy pomocy strony Usługi Elektroniczne Urzędów Pracy.
 • Pozwolenie na pracę - dotyczy obywateli wszystkich państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terenie UE (posiadają wizę lub zezwolenie pobytowe). Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę cudzoziemca składa pracodawca. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronach Urzędu Wojewódzkiego, gdzie należy złożyć wniosek.
 • Pozwolenie na pobyt czasowy i pracę - dotyczy obywateli państw trzecich przebywających legalnie na terytorium UE. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa sam cudzoziemiec w Urzędzie Wojewódzkim.
 • Praca sezonowa - od 01 stycznia 2018 roku będzie dostępne nowe pozwolenie na tzw. pracę sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Dotyczyć ma ono wszystkich obywateli państw trzecich i być wydawane przez Starostę na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie wyżej wymienionych procedur zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy październik 2017
Przypominamy terminy płatności podatkowych w październiku 2017 roku:
 • 10.10.2017 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 16.10.2017 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.10.2017 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.10.2017 r. - termin zapłaty podatku VAT.

 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.