Wspieramy skuteczny rozwój firmy poprzez profesjonalną obsługę księgową.

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Gwarantujemy poufność, najlepsze praktyki księgowe oraz przyjazną atmosferę pracy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na efektywna analizę przedsiębiorstwa i zapewnia wysokie bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

 
 
Obowiązkowy split payment
Informujemy, że zgodnie z opublikowanym projektem zmian w ustawie od podatku towarów i usług, już od 1 września 2019 roku, mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony przez obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Obowiązkowy split payment dotyczyć będzie transakcji powyżej 15.000 zł, w odniesieniu do następujących grup towarów i usług:
 • towary z załącznika nr 11 do ustawy o VAT (m.in. metale i wyroby metalowe, złom i odpady, elektronika),
 • towary z załącznika nr 13 do ustawy o VAT (m.in. rury stalowe, paliwa, oleje),
 • usługi z załącznika nr 14 do ustawy o VAT (usługi budowlane),
 • dodatkowo: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne.
Faktura dotycząca wyżej wymienionych towarów i usług, których wartość przekroczy 15.000 powinna zostać oznaczona zapisem "mechanizm podzielonej płatności". Projekt zakłada sankcję w wysokości 100% podatku VAT zawartego na fakturze zarówno dla sprzedawcy, który nie oznaczy prawidłowo faktury, jak i dla nabywcy, który nie zastosuje mechanizmu split payment.

Ponadto projekt przewiduje zmianę, która pozwoli na regulowanie z rachunku VAT nie tylko, jak dotychczas, zobowiązań z tytułu podatku VAT, ale także dotyczących podatku dochodowego PIT i CIT, składek ZUS, podatku akcyzowego oraz należności celnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do 
KONTAKTU z Biurem.

Nowy wykaz podatników VAT
Informujemy, że od 1 września 2019 roku uruchomiony zostanie nowy wykaz podatników VAT. Tzw. biała lista podatników VAT ma na celu ułatwienie weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem transakcji. Elektroniczny wykaz będzie zawierał:
 • dane podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym tych których rejestracja została przywrócona,
 • dane podmiotów, którym odmówiono rejestracji oraz wykreślonych z rejestru podatników VAT,
 • dane dotyczące numerów rachunków bankowych podatników VAT (konta zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym).
Zgodnie z opublikowaną niedawno nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, zapłata kontrahentowi kwoty wyższej lub równej 15.000 zł na rachunek bankowy inny, niż widniejący w wykazie, będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Uniknięcie sankcji za zapłatę na konto inne niż wskazane w wykazie będzie możliwe, jeżeli w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu zgłosimy ten fakt w Urzędzie Skarbowym lub jeśli wykonując przelew zastosujemy mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Wykaz ma być dostępny od września na stronie
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobno niektóre banki planują integrację swoich systemów z wykazem, aby automatycznie weryfikować czy płacimy na zarejestrowane konto.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do
KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy czerwiec 2019
 Przypominamy terminy płatności podatkowych w czerwcu 2019 roku:
 • 10.06.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 17.06.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 21.06.2019 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.06.2019 r. - termin zapłaty podatku VAT.

 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.


OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.