Wspieramy skuteczny rozwój firmy poprzez profesjonalną obsługę księgową.

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Gwarantujemy poufność, najlepsze praktyki księgowe oraz przyjazną atmosferę pracy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na efektywna analizę przedsiębiorstwa i zapewnia wysokie bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

 
 
Badania lekarskie pracownika
Często pytacie nas Państwo o kwestie związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników. O ile konieczność przeprowadzenia badań lekarskich u nowo przyjmowanych do pracy osób nie budzi Państwa wątpliwości, o tyle pojawiają się one w innych sytuacjach. Poniżej omawiamy najczęściej pojawiające się problemy:
 • badania lekarskie wykonuje się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy (pracownikowi należy się za ten czas wynagrodzenie),
 • o częstotliwości przeprowadzania badań decyduje lekarz (termin kolejnego badania wskazany jest w orzeczeniu),
 • przeprowadzanie badań lekarskich jest konieczne także w przypadku przenoszenia pracownika na inne stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • przeprowadzenie badań lekarskich nie jest konieczne w przypadku przyjmowania do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko, jeżeli od rozwiązania stosunku pracy nie minęło 30 dni,
 • przeprowadzenie badań lekarskich nie jest konieczne w przypadku przyjmowania do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeżeli od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy nie minęło 30 dni, a pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach.
Wzór skierowania na badania lekarskie znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do
KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy sierpień 2019
 Przypominamy terminy płatności podatkowych w sierpniu 2019 roku:
 • 12.08.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 16.08.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.08.2019 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 26.08.2019 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Obowiązkowy split payment - zmiana terminu
Informujemy, że zmianie uległ termin zastąpienia mechanizmu odwrotnego obciążenia przez obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Przepisy, które miały obowiązywać już od 1 września 2019 roku, będą obowiązywały od 1 listopada 2019 roku.

Obowiązkowy split payment dotyczyć będzie transakcji powyżej 15.000 zł, w odniesieniu do następujących grup towarów i usług:
 • towary z załącznika nr 11 do ustawy o VAT (m.in. metale i wyroby metalowe, złom i odpady, elektronika),
 • towary z załącznika nr 13 do ustawy o VAT (m.in. rury stalowe, paliwa, oleje),
 • usługi z załącznika nr 14 do ustawy o VAT (usługi budowlane),
 • dodatkowo: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne.
Faktura dotycząca wyżej wymienionych towarów i usług, których wartość przekroczy 15.000 powinna zostać oznaczona zapisem "mechanizm podzielonej płatności". Projekt zakłada sankcję w wysokości 100% podatku VAT zawartego na fakturze zarówno dla sprzedawcy, który nie oznaczy prawidłowo faktury, jak i dla nabywcy, który nie zastosuje mechanizmu split payment.

Ponadto projekt przewiduje zmianę, która pozwoli na regulowanie z rachunku VAT nie tylko, jak dotychczas, zobowiązań z tytułu podatku VAT, ale także dotyczących podatku dochodowego PIT i CIT, składek ZUS, podatku akcyzowego oraz należności celnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do 
KONTAKTU z Biurem.

Likwidacja PIT dla młodych pracowników
Informujemy Państwa, że już od 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa zwalniająca osoby, które nie ukończyły 26 roku życia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga będzie dotyczyła przychodów ze stosunku pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym (w 2019 zmniejszony proporcjonalnie limit wyniesie 35.636,67 zł). 

Jeżeli pracownik chce skorzystać z ulgi jeszcze w tym roku, powinien złożyć pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości podlegają zwolnieniu z PIT (wzór oświadczenia znajdą Państwo
TUTAJ). Pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia, zwrot podatku otrzymają w rozliczeniu rocznym za 2019 rok.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do
KONTAKTU z Biurem.

 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.


OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.